Vage

Mikroskop i štoperica
Mohr-Westphalova vaga, koristi se za određivanje relativne gustoće kapljevina. Vaga se sastoji od dva kraka, kraćeg i duljeg. Na duljem kraku je obješen stakleni valjak. Kada se nalaze na zraku oba kraka trebaju biti u ravnoteži. Kada se stakleni valjak uroni u kapljevinu poremeti se ravnoteža, a ponovo se uspostavi opterećivanjem drugog kraka utezima. (Detaljnije na LINK-u).
Jedna od najstarijih analitičkih vaga i komplet utega za tehničku vagu

Analitička vaga Mettler H35AR, proizvodila se do 1982. g.

Bilježnica s vježbi iz analitičke kemije iz 1987.

Refraktometar i analitička vaga

Analitička vaga, Mettler P1210, proizvodila se 1970-tih godina
pHmetar s kombiniranom elektrodom
Analitička vaga proizvedena 1970-tih godina u tvornici Tehtnica iz Železnika, Slovenija
Špiritijera – alkoholni plamenik
Tehnička vaga, proizvedena 1960-tih godina u tvornici Tehtnica iz Železnika, Slovenija
Analitička vaga s jahačima, proizvedena 1960-tih godina

Imate pitanja?

Ukoliko imate pitanje, pohvalu ili primjedbu, želite biti sponzor ili darovati starinu vezanu za Kemijsko tehnološki fakultet, javite nam se da porazgovaramo.